Kişisel Verilerin Korunması

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği şirketimizce yayınlanmıştır.